KVA Management Consultants – We maken de verandering

KVA Management Consultants is een adviesgroep die al meer dan 15 jaar organisaties begeleidt bij het tot stand brengen van veranderingen. We werken vooral voor de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid en de welzijnsector.

Veranderen is een hele kunst, zeker als het echt aankomt op werkelijk bewegen. Daarom beoefenen we deze kunst graag samen met onze klanten.
Met hen “maken we de verandering”.
We zijn een onafhankelijke partner voor bestuurders en managers die het veranderingsproces leiden. We adviseren en begeleiden hen en zijn graag bereid ook zelf mee te sturen.

Het maken van verandering vraagt een professionele aanpak die altijd toegesneden moet zijn op de eigen aardigheden van de klant. Onze aanpak heeft “koude & warme” kanten en laat zich het best als volgt typeren:

  • We zijn toekomstgericht en werken graag aan een positief perspectief met nieuwe invalshoeken. We koesteren opgebouwde waarden en durven ingesleten patronen los te laten.
  • We werken met het hoofd en met het hart: analyse en intuïtie zijn beide bruikbaar.
  • Mensen veranderen, niet organisaties. Daarom werken we aan draagvlak en betrokkenheid bij de mensen die het moeten doen en gebruiken we hun kennis en ervaring.
  • We werken met klanten aan veranderingsprocessen die betekenisvol zijn. Het gaat dus in de kern om zaken die waardevol zijn voor opdrachtgever én medewerkers én klanten.
  • We zijn resultaatgericht, want we willen iets tot stand brengen. We houden dus vast aan de doelen en ambities die onze klant wil bereiken.
  • We zijn procesgericht omdat we weten dat belangrijke veranderingen alleen stapsgewijs en met voortschrijdend inzicht te bereiken zijn.
  • We zijn professionals met een brede kennis over organisatieveranderingen. Op specifieke deelterreinen, zoals finance, ict, en hrm werken we samen met specialisten.

Hans Versluijs en René Verkuylen vormen de kern van KVA Management Consultants. Aan de adviesgroep is een aantal verwante netwerkpartners verbonden, waarmee KVA succesvol samenwerkingsopdrachten uitvoert.